هشتمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین‌‌‌الملل دانشگاه‌‌‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

 

در ابتدای نشست، دکتر کوهیان معاون مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، درباره برنامه‌های آینده این وزارتخانه در راستای بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها توضیحاتی ارائه نمودند.

در ادامه دکتر مسعود صدری‌نسب، فرآیند ارزیابی شناسه‌های بین‌المللی که برای سومین سال متوالی توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی تدوین و صورت پذیرفته است را تشریح نمودند.

رئیس مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، با اشاره به اینکه کار هیات کارشناسی مرکز پیش از شروع پروژه ارزیابی آغاز شده و شاخص‌های مورد سنجش مجدد بازبینی شد، عنوان کرد پروژه‌ی ارزیابی با ارسال پرسشنامه‌هایی که حاوی مولفه‌های سنجش بودند، برای تمامی مراکز علمی پژوهشی شامل دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ارسال شد و مرکز جهت تسریع در امور پاسخگویی، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه طوبی طراحی کرد.

پس از آن طی فرصتی دوماهه از مراکز علمی و پژوهشی خواسته شد، اطلاعات خود را در آن بارگذاری نمایند، در ادامه اطلاعات دریافت‌شده واردمرحله راستی آزمایی شدند و در نهایت بعد از یک دوره سه ماهه به نتایج نهایی در خصوص برگزیدگان حوزه بین‌المللی دست یافتیم.

در این نشست، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سخنانی در خصوص مدیریت جذب دانشجوی خارجی و تنظیم برنامه‌ای جامع و گسترده در اینباره ایراد  کرده و سپسدکتر مرتضی سرمدی، دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و دکتر شیخ عطار  نیز به سخنرانی پرداختند.

در انتهای این نشست به برگزیدگان مراکز علمی پژوهشی در سطح کشور الواحی داده شد، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه اول دانشگاهی را کسب و رتبه اول پژوهشگاه‌ها نیز به پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش، و رتبه نخست پارک‌های علم و فناوری نیز به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اختصاص یافت.

تماس با ما

نشانی: تهران، بلوار كریمخان زند، نبش خیابان شهید دكتر عضدی، پلاک 76، ساختمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول

تلفن: 5-88919894 / 86036002 / 86036200
دورنگار: 88909517
صندوق پستی: 7788–15875