ICRP

تعریف برنامه Invited Collaborative Research Program
برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند. هدف این برنامه کمک به ارتقاء کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همۀ زمینه‌ها است.

 

اهداف برنامهomegareplica

مهم ترین اهداف برنامه دعوت برای پژوهش مشترك را به شرح ذیل می توان برشمرد:

  • ارتقاء كیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دكتری
  • ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
  • كمك به ایجاد شبكه‌های مجازی از ایرانیان مقیم خارج از کشور
  • گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
  • دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص

 

سامانه ثبت طرح‌ها (سامانه طوبی)

تماس با ما

نشانی: تهران، بلوار كریمخان زند، نبش خیابان شهید دكتر عضدی، پلاک 76، ساختمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول

تلفن: 5-88919894 / 86036002 / 86036200
دورنگار: 88909517
صندوق پستی: 7788–15875