حمایت از شرکت دانشجویان دکتری در همایش‌های بین‌المللی

در این برنامه، مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، از شرکت دانشجویان دکتری در همایش‌های بین‌المللی در جهت ارائه مقالات مستخرج از رساله خود حمایت می‌کند. برای دریافت حمایت، لازم است متقاضی در حال تحصیل در مقطع دكتری باشد و مقالة متقاضی برای ارائه در قالب سخنرانی در همایشی بین‌المللی پذیرفته شده باشد.

ارسال مدارك
سامانه ثبت طرح (طوبی)

تماس با ما

نشانی: تهران، بلوار كریمخان زند، نبش خیابان شهید دكتر عضدی، پلاک 76، ساختمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول

تلفن: 5-88919894 / 86036002 / 86036200
دورنگار: 88909517
صندوق پستی: 7788–15875