ICARD

برنامه همکاری های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی ICARD
در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی - پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا نمایند. به منظور اجرای این طرح‌ها، دعوت از استادان ایرانی مقیم خارج از کشور برای مدت زمان مشخص بنا به تشخیص مرکز انجام می شود.

 

سامانه ثبت طرح‌ها (سامانه طوبی)

تماس با ما

نشانی: تهران، بلوار كریمخان زند، نبش خیابان شهید دكتر عضدی، پلاک 76، ساختمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول

تلفن: 5-88919894 / 86036002 / 86036200
دورنگار: 88909517
صندوق پستی: 7788–15875